Bakara Suresi 228. Ayet

  • Bismillahirrahmanirrahim
  • Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle
Boşanan kadınlar, kendi kendilerine üç adet süresi beklerler ve Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri, kendilerine helâl olmaz. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa gizlemezler. Kocaları da, barışmak istedikleri takdirde o süre içersinde onları geri almaya daha layıktırlar. O kadınların, üzerlerindeki meşru hak gibi, kendilerinin de hakları vardır. Yalnız erkekler için, onların üzerinde bir derece vardır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Vel mütallekatü yeterabbasne bi enfüsihinne selasete kuru', ve la yehillü lehünne ey yektmne ma halekallahü fi erhamihinne in künne yü'minne billahi vel yevmil ahir, ve büuletühünne ehakku bi raddihinne fi zalike in eradu islaha, ve lehünne mislüllezi aleyhinne bil marufi ve lir ricali aleyhinne deraceh, vallahü azizün hakim
Ayet Sırası: 
0235
Sure No: 
2
Kur'an-ı Kerim Sayfası: 
235
Ayet No: 
228
Cüz: 
2
Sure Adı: 
2-Bakara

Bakara Suresi 228. Ayet Meali Tefsiri Arapca Yazılışı Latin Harfleriyle Okunusu

.

Yandex.Metrica