Bakara Suresi 164. Ayet

  • Bismillahirrahmanirrahim
  • Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle
Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar şeylerle denizde akıp giden gemide, Allah'ın yukarıdan bir su indirip de onunla yeri ölümünden sonra diriltmesinde, diriltip de üzerinde deprenen hayvanları yaymasında, rüzgarları değiştirmesinde, gök ile yer arasında emre hazır olan bulutta şüphesiz akıllı olan bir topluluk için elbette Allah'ın birliğine deliller vardır.
İnne fi halkis semavati vel erdi vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilleti tecri fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba'de mevtiha ve besse fiha min külli dabbetiv ve tasrifir riyahi ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdi le ayatil li kavmiy ya'kilun
Ayet Sırası: 
0171
Sure No: 
2
Kur'an-ı Kerim Sayfası: 
Ayet No: 
164
Cüz: 
Sure Adı: 
0171

Bakara Suresi 164. Ayet Meali Tefsiri Arapca Yazılışı Latin Harfleriyle Okunusu

.

Yandex.Metrica