Bakara Suresi 109. Ayet

  • Bismillahirrahmanirrahim
  • Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle
Ehl-i kitaptan birçoğu arzu etmektedir ki, sizi imanınızdan sonra çevirip kâfir etsinler: Hak kendilerine iyice belirdikten sonra bile sırf nefsaniyetlerinden ve kıskançlıktan dolayı bunu yaparlar. Buna rağmen siz şimdi af ile, hoşgörüyle davranın tâ Allah emrini verinceye kadar. Şüphe yok ki Allah her şeye kâdirdir.
Vedde kesirum min ehlil kitabi lev yerudduneküm mim ba'di imaniküm küffara, hasedem min indi enfüsihim mim ba'di ma tebeyyene lehümül hakk, fa'fu vasfehu hatta ye'tiyellahü bi emrih, innellahe ala külli şey'in kadir
Ayet Sırası: 
0116
Sure No: 
2
Kur'an-ı Kerim Sayfası: 
Ayet No: 
109
Cüz: 
Sure Adı: 
0116

Bakara Suresi 109. Ayet Meali Tefsiri Arapca Yazılışı Latin Harfleriyle Okunusu

.

Yandex.Metrica