Kodlama Eğitimi Nedir ? Kodlama Eğitimi Sözlüğü !

Kodlama nedir ? Kodlama dilleri nelerdir ? STEM nedir ? İşte bunlar ve daha pek çok sorunun cevabı bu sözlükte...

KODLAMA EĞİTİMİ SÖZLÜĞÜ
Bu kadar oyun oynamak yeterli, artık kendi oyununu geliştirmenin zamanı gelmedi mi?
Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk ilk bilgisayar oyununu (Blastar) 12 yaşında geliştirdi. Geleceğe yön veren çalışmalarıyla şu an tüm dünyanın takip ettiği bir girişimci / iş adamı.
Kodlama Dilleri Nelerdir?
Hepsinin temelde mantığı aynı olsa da, programlama dilleri; ortaya çıkan ihtiyaçlara göre farklılaşıyor, çeşitleniyorlar. İşte Dünya’nın en popüler programlama dilleri: Java, Python, C, C#, Javascript, PHP, Visual Basic
STEM Nedir?
STEM Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.STEM öğrencinin fen ve matematik derslerinde öğrendiklerini günlük hayatta mühendislik ve teknoloji ile birleştirerek kullanması amacıyla oluşmuş bir yaklaşım. 
Kodlama Eğitiminin Kazanımları Nelerdir?
 • Bilgisayarla üretim yapmayı ve kendilerini ifade etmeyi, problemleri çözmeyi ve projeler tasarlamayı öğrenebilme
 • Akademik başarı için temel oluşturan sıralama becerileri geliştirebilme
 • Matematik ve dili, anlamlı ve motive edici bir bağlamda kullanabilme
 • Algoritma kurma ve kurulan algoritmayı kodlama
 • Hesaplamalı düşünme temelinde analitik düşünebilme
 • Programlı ve değişkenleri dikkate alarak işlemler yapabilme
 • Problemler için en kısa yoldan çözüme ulaşma
 • Olaylara ve problemlere farklı bakış açılarıyla bakabilme
Microsoft’un sahibi ve dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates 13 yaşında kodlamayı öğrendi.
21.yy Becerileri Nelerdir?
 • Okuma/Dil Becerileri
 • Matematik Okuryazarlığı
 • Fen Okuryazarlığı
 • Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
 • İletişim ve İşbirliği
 • Yaratıcılık ve Yenilikçilik
 • İnisiyatif Kullanma ve Kendini Yönlendirme
 • Sosyal, Kültürler Arası Beceriler, Liderlik ve Sorumluluk
 • Üretkenlik ve Hesap Verebilirlik
 • Medya, Enformasyon ve ICT Okuryazarlığı
Facebook kurucusu Mark Zuckerberg 9 yaşında kodlamayı öğrendi.
Hesaplamalı Düşünme Nedir?
Computational Thinking (Hesaplamalı Düşünme) terimini bilgisayarları üretim amaçlı olarak hayat problemlerinin çözümünde kullanabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmak diye tanımlamak mümkündür.
Akış Şeması Nedir?
Bir algoritmayı daha görsel bir biçimde gösterebilmek amacıyla kullanılan şemadır.
Algoritma Nedir?
Belirli bir iş ve görevin yapılmasında ya da bir problemin çözümünde kullanılan yöntemin her bir adımının oluşturduğu yol haritası.
Blok Tabanlı Kodlama Nedir?
Grafiksel programlama ortamlarıdır. Bu tür ortamlarda kodlama işlemi, programlama dilinin sözdizim kurallarına göre bir kod yazılmasına gerek kalmadan, görsel nesnelerin ekran üzerinde sürükle-bırak mantığıyla yapılabilmektedir.
Metin tabanlı Kodlama Nedir?
Programlama dilinin sözdizim kurallarına uygun olarak metin tabanlı karakterlerin kullanılması ile yapılan kodlamadır.
Arayüz Nedir?
Bir bilgisayar programı ile kullanıcı arasındaki etkileşimi sağlayan birim
Değişken (Veri Tipi) Nedir?
Değişkenler, girdiğimiz değerleri alan veya programın çalışmasıyla bazı değerlerin atandığı veri tutuculardır. 
Dizi (array) Nedir? 
Dizi, aynı tip verilerin birbiri arkasına tanımlanmasıdır. Dizi bir kümedir. Aynı tipte verilere tek bir isimle erişmek için kullanılır. 
Döngü Nedir?
Döngüler, tekrar eden işlemleri gerçekleştirmek için tasarlanmış yapılardır. 
Koşul İfadeler Nedir?
Belirli işlemler için istenen koşullar sağlanmasında kullanılan kontrol yapılarıdır.
Fonksiyon Nedir?
Bilgisayar programlama dillerinde bir veya birden çok eylemi gerçekleştirmek için yazılan ve ana programa parametre ve fonksiyon dönüş değeri ile bağlı olan alt programdır.
Robotik Nedir?
Birçok mühendislik dalının ortak çalışma alanı olan, robot teknolojileriyle ilgilenen bilim dalıdır.
Robotik Kodlama Nedir?
Robotun belirlenen işlemleri yerine getirmesi için programlanması
IDE Nedir?
IDE (Integrated Development Environment – Tümleşik Geliştirme Ortamı): Bilgisayar programcılarının hızlı ve rahat bir şekilde program geliştirebilmesini amaçlayan kod yazım editörü.
Hata Ayıklama Nedir?
Programlama hatalarını bulma ve düzeltme işlemine hata ayıklama (debugging) denilir.
Bunları Biliyormusunuz?
İngiltere’de 2014 ten beri 5 yaşından itibaren kodlama eğitimi verilmektedir.
Whatsapp’ın değeri THY + Turkcell + Tüpraş değerinden daha fazladır.
Facebook’ta 61 milyon, Google’da ise 2 milyar satır kod olduğunu.
Yandex.Metrica