Hayat sigortalarında tazminat talebinde bulunmak için ne yapılması gerekir?

Hayat sigortalarında tazminat talebinde bulunmak için ne yapılması gerekir?
Sigortalının vefatı nedeniyle yapacağınız tazminat başvurularında, aşağıdaki belgeleri göndermeniz gerekmektedir: 
- Yaşam kaybı nedeninden bağımsız olarak göndermeniz gereken temel belgeler: 
 1. Sigortalının hayatının sona erdiğini, sona erdiği günü ve sona erme nedenini gösteren resmi ölüm belgesi. Ölümün sağlık kuruluşlarında gerçekleşmesi durumunda sağlık kurumu tarafından, sağlık kuruluşu dışında gerçekleşmesi durumunda ise belediye tabibi, aile hekimi veya ölüm belgesi düzenleme yetkilisi tarafından verilir.
 2. Sigortalının vefat ettiğini ve sigortalının kanuni mirasçıları ile bunların miras üzerindeki paylarını gösteren veraset ilamı. Veraset ilamını almak için Sulh Hukuk Mahkemeleri veya notere başvurun.
 3. Nüfus Müdürlükleri tarafından vefat eden sigortalı adına düzenlenmiş ve ölüm tarihi işlenmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği
 4. Veraset ilamında belirtilen her bir varise ait kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport) fotokopileri ile iletişim bilgilerinin yazılı olduğu dilekçe veya lehtar bilgi formu
 5. Talebi onaylamamız durumunda ödemenin yapılacağı poliçe lehtarlarına ait IBAN bilgisi
- Sigortalının ecelen veya hastalık sonucu vefat etmesi halinde, temel belgelere ek olarak göndermeniz gereken belgeler: 
 1. Sigortalının vefat ettiği ve ölüm belgesini dolduran sağlık kuruluşundan alınacak epikriz, hastane raporu ve diğer sağlık kayıtları
 2. Hastalık sonucu vefat eden sigortalının söz konusu hastalığının hangi tarihte teşhis edildiğini gösteren hastane kayıtları ve raporlar ile sigortalının gördüğü tedaviye ilişkin sağlık kayıtları
 3. Sigortalının başvurduğu tüm sağlık kuruluşları, başvuruları ve teşhislerini içeren liste
 4. Medulla kayıtları
 5. Sigortalın ilaç raporlarını içeren liste
 6. Muayene detayı
 7. Rapor listesi
- Sigortalının trafik kazası, iş kazası, intihar, cinayet vb. nedenlerle adli makamlara intikal etmiş bir olay sonucunda vefat etmiş olması halinde, temel belgelere ek olarak göndermeniz gereken belgeler: 
 1. Vefatın trafik kazası sonucu meydana geldiği durumlarda trafik kazası tespit tutanağı
 2. Vefatın cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın vb. adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana geldiği durumlarda ise kaza tespit tutanağı ve olay yeri inceleme raporları
 3. Adli ve şüpheli vakalarda ölü muayene ve varsa otopsi raporu
 4. Adli vakalarda Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen iddianame, ifade tutanakları, olay ile ilgili nihai karar (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, tutuklama kararı vb.)
Yandex.Metrica