Blog

Sponsorlu Bağlantılar

Ders Muafiyetleri (Lisans ve Önlisans) Daha önce herhangi bir üniversitede yükseköğretim programlarında öğrenim görenler bu programlarda almış oldukları derslerden muafiyet almak için başvurabilirler. Kurs ve/veya sertifika programı niteliğindeki eğitim programlarından alınan dersler yükseköğretimde dikkate alınmaz.
1. Bir görev ve hizmetle yükümlü olan (kimse). 2. Silahlı kuvvetlerde çalışan meslekten subay ve astsubaylarla, askerlik hizmetini yapan erler.
Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli, özel şarttır ve taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.
01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren 4 farklı kasko çeşidi bulunmaktadır;
  • 1)Dar Kasko nedir: Ana teminat gruplarında bulunan teminatların bir kısmını kapsayan kasko çeşididir.
  • 2)Kasko nedir: Ana teminat gruplarında bulunan teminatların tamamını kapsayan kasko çeşididir.
  • 3)Genişletilmiş Kasko nedir: Ana teminat gruplarında bulunan teminatların tamamını ve ek sözleşme ile teminat altına  alınabilecek risklerden bir kısmını kapsayan kasko çeşididir.
  • 4)Tam Kasko nedir: Ana teminat gruplarında bulunan teminatların tamamını ve ek sözleşme ile teminat altına alınabilecek risklerin tamamını kapsayan kasko çeşididir.
  • Trafik sigortası ve kasko arasındaki en temel fark birinin zorunlu diğerinin ise isteğe bağlı olmasıdır. ...
  • Trafik sigortasının sınırlarını devlet belirler ve sabittir. Bu nedenle oluşabilecek kaza durumlarında karşı tarafın maddi ve bedensel zararları belirli limitler dahilinde karşılanır.
Sigorta sözleşmesinin tarafları olan sigortalı ile sigortacı tarafından, üzerinde mutabık kalınmış, tam zıya halinde sigortalıya ödenecek olan bedeldir. Mutabakatlı değer, sigorta poliçesi düzenlendiği sırada belirlenmekte, poliçe süresi içerisinde meydana gelebilecek piyasa dalgalanmalarından etkilenmemektedir.
Kazanmak, elde etmek anlamına gelen iktisap hukuki bir terim olarak hak sahibinin bir şeyin mülkiyetine sahip olma yollarını ifade eder. Medeni Kanunu'na göre bir hak doğrudan doğruya ya da devir ile iktisap edilebilir.
Kasko %100 Rücu Durumu
Bu tür hasarlarda sigortalı Kasko sigorta şirketinden hem hasar tazminatını alır, hem de poliçesinden doğan indirim hakkı etkilenmez. Ancak sigortalının, kusursuz olduğunu zabıt veya tutanak gibi resmi bir evrakla belgelenmelidir ve kazaya sebep olan tarafın tespit edilmesi gereklidir.
Kaskoda muafiyet, hasarın belirli bir miktarının sigortalı tarafından karşılanması halidir. Daha açık bir ifade ile aracın sigorta bedelinin ya da hasarın belli bir kısmına kadar oluşan zararların sigortalı tarafından, üstünün ise sigorta tarafından karşılanmasıdır.
Daha ayrıntılı tanımlanacak olursa sovtaj, sigortacılık sektöründe hasar gören malın hasar almayan bölümünün sigortacı tarafından alınarak gelir haline getirilmesine veya hasarlı malın değer taşıyan bölümünün sigortalıya bırakılarak, sigorta şirketinin bu değeri tazminat ödemesinden düşmesine verilen isimdir.
1. Bağışlanmış, affedilmiş. 2. Ayrı tutulmuş, ayrıcalık tanınmış.
İlk iktisap, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade eder.
Tenzili muafiyet, meydana gelen hasarın belirli bir miktarının sigortalı tarafından ödenmesini ifade ediyor. Bu miktar, sigorta bedelinin ya da hasarın bir yüzdesi olarak karçımıza çıkıyor. Sigortanın geçerli olduğu dönemde oluşan bir hasar için olabileceği gibi, toplam hasar bedeli için de olabiliyor.
Araç el değiştirdiği durumda, araca ait kasko poliçesi el değiştirmemektedir. Poliçe iptal edilerek, gün esasına dayalı para iadesi yapılır. Aracı satın alan kişinin yeni poliçe yaptırması gerekmektedir.
Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavları Uygulaması Esasları ... Madde 2- (1) Mazeret sınavı; mazereti nedeniyle ara sınav ve bütünleme sınavına katılamayan öğrenciler için yapılan sınavdır.
Hesaplı Kasko Sigortası "Genişletilmiş Kasko", benzersiz avantajlar ve "tek bir poliçe" ile aracınız için ihtiyaç duyulan bütün sigorta teminatlarını bir arada sunar. ... Üstelik tek bir marka için değil, tüm araç markaları için özel bir kasko ürünümüzdür.
Network Nedir - LAN - WAN - MAN Nedir. Bir veya birden fazla bilgisayarın; dosya ve veri alış verişi yapabilmesi için birbirine bağlanarak oluşturduğu yapıya “Network” denir. Network topolojisi 3 başlık altında incelenirler. LAN, WAN ve MAN olmak üzere yapılarına göre standartları vardır.
LAN ve WAN Nedir? LAN(Local Area Network: yerel ağ): Aynı yapıya sahip sınırlı bir alan içerisindeki birbirine bağlı bilgisayarların yerel ağ olarak adlandırılan yapıya LAN adı verilir.
Kablosuz Erişim Noktası (KEN), dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon gibi telsiz cihazları wi-fi ve benzeri telsiz erişim standartları kullanarak kablolu ağa bağlayan aygıtlardır. KENler kablolu bilgisayar ağına tümleşik (dahili) ya da harici bir yönlendirici vasıtasıyla bağlanırlar.
Bu cihazlar farklı amaçlar için kullanılabilirler. AP cihazlar genellikle bir internet bağlantısını kablosuz çevirmek veya kablosuz bağlantı sinyalini güçlendirmek amacıyla kullanılırlar. Kablosuz bağlantı desteği için kullanılacak AP cihazlar bir Ethernet kablosu ile internet bağlantısının olduğu router'a bağlanır.
LAN'ın bir parçası olan WLAN, bu ağdaki kablosuz haberleşmenin oluşturduğu ağı temsil eder. WiFi ise bir WLAN oluşturmak için kullanılan teknolojidir. ... Ancak WLAN, LAN gibi geniş aralıklarda tekrarlanabilir. WLAN'ı radyo alıcılarıyla oluşturulmuş bir ağ olarak düşünebilirsiniz.
Yerel Ağ Bağlantısı LAN (Yerel Ağ Bağlantısı – Local Area Network) Yerel Ağ bağlantı demektir.Yerel Ağ ortamda olan fiziksel bağlantıların tümüne denir.Bağlantı içerisinde birimlerin bilgi alışverişi veri iletimi elektronik posta gönderimi,alma v.s. bir çok fonksiyon gerçekleştirilir.
WPS tuşu, kablosuz ağ adı ve şifreye gerek duymadan, otomatik olarak ağa WPS ile bağlanmaya çalışan kullanıcılara gerekli kablosuz ağ bilgilerinizi iletir ve kablosuz bağlantı sağlanır. Bu sayede uzun, karmaşık şifrelerinizi ve gizlenmiş SSID adını aklınızda tutmanıza ve elle girmenize gerek kalmaz.
Bilgisayar ağları, kullanıcılara bilgisayarlar arası bilgi paylaşımı yapabilecekleri bir ortam sağlar. ... Aynı mekanda bulunan ya da birbirine yakın bilgisayarların oluşturduğu ağlara yerel bilgisayar ağları (LAN, Local Area Network) denir.

WPS Push ne demek?

WPS'in en çok kullanılan iki bağlantı yöntemi vardır: PIN ile ya da tuş ile bağlantı. PIN ile bağlantıda, WPS destekli hedef cihazın (erişim noktası) PIN'i, yazılım vasıtasıyla ya da direkt olarak cihaz üzerindeki etiketten okunur ve kablosuz istemcideki ilgili yere girilir.

Airties, Türk sermayesi ile kurulmuş, kullandığı parçaları başka ülkelerden ithal eden, daha çok ADSL modem konusunda satış ve destek veren bir şirkettir. Airties günümüzün en iyi modemlerindendir.
1985 yılında internet kullanılmaya başlandı. 1990'da Sir Tim-Berners Lee tarafından ilk web sitesi hazırlandı. 1991 world wide web kullanıma sunuldu . 30 Nisan 1993'te CERN tarafından WWW ön eki ile İnternet kamunun ulaşabileceği şekle getirildi.
WAN (Wide Area Network) Geniş Alan Ağı, birden fazla cihazın karşılıklı olarak iletişim kurmasını sağlamaya yardımcı olan fiziksel veya mantıksal olan büyük ağ yapılarıdır.
Bundan 17 yıl önce 12 Nisan 1993'de 64 Kbps kapasiteli kiralık hat ile, ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem salonundaki yönlendiriciler kullanılarak, ABD'de NSFNet (National Science Foundation Network)'e TCP/IP protokolu üzerinden Türkiye'nin ilk internet bağlantısı gerçekleştirildi.
WAN, Wide Area Network, Geniş Alan Ağı'dır. Modem arabiriminde, internet WAN olarak gösterilir zira internette bir geniş alan ağıdır. WPS, Wi-Fi Protected Setup. Tek tuşa basarak, kablosuz ağ cihazlarının şifre girmeden iletişim kurmasını sağlayan kolay kablosuz ağ kurulum teknolojisidir.
Wireless modem veya Router, üzerinde yer alan sinyal alıcısı sayesinde Wi-Fi teknolojisini kullanarak internet bağlantısını cihazlar arasında kablolu iletişime gerek kalmaksızın sürdüren modem tipidir. Wireless modemler kablosuz bağlantı sağladığı için son derece portatiftir.
Öncelikle AirTouch AirTies modemlerde bulununan, etraftaki cihazları modem arkasındaki minik siyah tuşa 3 sn. basarak şifre girmeden bağlamaya yarayan düğmedir.
Sosyal ağlar, bireyleri internet üzerinde toplum yaşamı içinde kendilerini tanımlayarak yine insanlara internet iletişim metotları ile iletişime geçmek için ve aynı zamanda normal sosyal yaşamda yapılan çeşitli jestleri simgeleyen sembolik hareketleri göstererek insanların yarattığı sanal ortamdaki sosyal iletişim
Bir kablosuz yönlendirici aslında iki cihazdan oluşur: bir erişim noktası ve bir yönlendirici. Yönlendirici - şu işlevleri vardır: Ağa bağlı cihazlara giden ve bu cihazlardan gelen verileri yönlendirir. Ağa bağlı cihazların internete tek bir bağlantıyı paylaşmasını sağlar (kablolu, DSL veya FiOS modem)
Virtual Machine (Sanal Makine) veya VM, bilgisayarınızın içerisinde fiziksel bir makineyi (bilgisayar gibi) taklit ederek canlandırmaya yardımcı olan yazılımdır. Virtual Machine'i artık temel veya uzman hemen her bilgisayar kullanıcısı kullanıyor. Hosting firmanız Bu durumda sanal makine size yardımcı olabilir.

Sayfalar