Web Tasarım Grubu Servis Sözleşmesi

WEB TASARIM GRUBU Servis Sözleşmesi
Sözleşme Maddeleri ;
Madde 1: "WEB TASARIM GRUBU", Müşteri ile yapacağı tüm yazışma ve irtibat girişimlerini, Müşteri'nin üyelik bilgilerinde beyan ettiği İletişim bilgileri üzerinden gerçekleştirir. Bu İletişim bilgilerinin güvenliği tamamen Müşteri'ye aittir. İletişim Bilgilerindeki değişiklikleri servis sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdürler.
Madde 2: Müşteri, sunum ve tasarım servislerini, "WEB TASARIM GRUBU" tarafından belirlenmiş kurallar dahilinde kullanır. Her birim alan sadece tek bir site barındırmak için kullanılabilir. Belirtilen sınırların adına aşılmasından doğacak sonuçlar Müşteri'nin sorumluluğundadır.
Madde 3: Servis sağlayıcı, Müşteri'nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Sorumluluk, Müşteri'ye aittir.
Madde 4: Servis Sağlayıcı, Müşteri'nin her türlü verisini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen Servis Sağlayıcı' da bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Verileri yedeklemek sorumluluğu Müşteri'ye aittir. Verilerin herhangi bir sebeple kaybolması durumundan Servis Sağlayıcı sorumlu tutulamaz.
Madde 5: Müşteri, site ve tasarım içeriklerinde T.C. Yasaları'na uymak zorundadır. Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlı ve patent haklarına karşı işlenebilecek davranışlar bu kapsamdadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların Müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Servis Sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, muhatap alınacak taraf Müşteri'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda Servis Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkını, Müşteri'ye danışmaksızın site ve/veya tasarımın içeriğine müdahale hakkını saklı tutar.
Madde 6: Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, vahşet, ahlaki ve toplumsal değerlere aykırı, T.C. Yasaları'nca yayını özel izne tabi yazılı veya görsel materyal bulundurmayacağını kabul eder. Kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı, başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler) için kullanılması, Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi, diğer kullanıcıların, "WEB TASARIM GRUBU" adını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler, burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite vuku bulduğu taktirde Servis Sağlayıcı sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri'ye aittir. Bu gibi durumlarda, muhatap alınacak taraf Müşteri'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda Servis Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkını, Müşteri'ye danışmaksızın site ve/veya tasarımın içeriğine müdahale hakkını saklı tutar.
Madde 7: Internet üzerinden Servis Sağlayıcı tarafından sunulan hizmetlerde oluşabilecek güvenlik aksaklıkları Servis Sağlayıcının kendisinden kaynaklanır ise, sorumluluğu kabul eder. 3. şahıslardan kaynaklanan güvenlik problemlerinden sorumlu tutulamaz. Bu sebeple kişisel önem arz eden veriler, şifreler ve kişisel/kurumsal değer içeren materyaller konusunda sorumluluk Müşteri'ye aittir.
Madde 8: SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, "WEB TASARIM GRUBU"na olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda "WEB TASARIM GRUBU" sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, Müşterilere sağlanan servislerde aksamalara neden olabilmektedir.
Madde 9: Servis sağlayıcı, Müşteri web sitesinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli servisi vermekle yükümlüdür. 3. kişilerden ve kontrol adı sebeplerden doğacak teknik hata ve servis sağlayıcı dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz.
Madde 10: "WEB TASARIM GRUBU" kullanıcılarına, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar durumunda Servis Sağlayıcının anlaşmayı fesih etme hakkı saklıdır.
Madde 11: Müşteri, Servis Sağlayıcı' sı ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından veya uygulamada oluşacak aksaklıklardan doğacak tüm uyuşmazlıklarda Antalya Mahkemelerinin ve İcra dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.
Madde 12: Servis Sağlayıcı ürününü 1 yıllık olarak sunar. 1 yıllık olarak satın alınan ürünün sonraki yıllarda devam etmesi ve/veya fiyat değişikliğine uğraması tasarrufu Servis Sağlayıcı' ya aittir. Bu durumda Servis Sağlayıcı fiyat değiştirme hakkını saklı tutar.
Madde 13: Müşteri hizmeti aldıktan sonra ancak hizmetin ayıplı olması durumunda 30 (otuz gün) gün içinde sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. Müşterinin sözleşmeyi fesih talebinin servis sağlayıcıya ulaşması sonrasında müşterinin sunum ve/veya tasarım bedeli olarak ödemiş olduğu bedelin kendisine 1 hafta (7 gün) sonra iade edileceği hususunda taraflar anlaşmışlardır. Bununla birlikte sözleşme ile ihtilaflı sonuçlar doğuracak davranışlarda bulunan kullanıcılar, "WEB TASARIM GRUBU" 'nun alacağı tedbirlerle ilgili olarak bir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.
Madde 14: Servis Sağlayıcı, yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür. Bu marifet Servis Sağlayıcının kaynakları ile sınırlıdır.
Madde 15: WEB TASARIM GRUBU  Web sitesini kontrol panelli olarak kullanıcıya teslim ederek gerekli bilgileri de kullanıcıya anlatmayı tahhüt eder.
Madde 16: Hosting ve domain hizmetleri aksi istenmediği sürece 1 er yıllıktır.WEB TASARIM GRUBU Hosting ve domain aktif edildiği tarihten itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere bu hizmet(i)/leri sağlamayı taahhüt eder.
Madde 17: WEB TASARIM GRUBU İnternet sitesinin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl süresince gerekli teknik eğitim ve desteğin de Kullanıcı firmaya verilmesini taahhüt eder.
Madde 18:  Bu sözleşme 18 ana madde' den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Servis Sağlayıcı hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.

EKTEKİ SÖZLEŞMEYİ BİLGİSAYARINIZA İNDİREBİLİR VE ORDAN DA İNCELEYEBİLİRSİNİZ.